Lintuatlas

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10×10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:
www.birdlife.fi/lintuatlas
www.lintuatlas.fi
Suomi on atlaksessa jaettu 10×10 kilometrin atlasruutuihin ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Lintuatlaksen tulospalvelu ja erillinen atlaslomake aukeavat maaliskuun puolivälissä, mutta voit jo nyt palauttaa havaintoja atlakseen. Pesintään viittaavia havaintoja voi näin kevättalvella tehdä esimerkiksi tikoilla, käpylinnuilla ja pöllöillä.

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä kuvaamaan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan kullakin ruudulla pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin, mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin. Yksityiskohtainen ohje indeksien tulkinnasta esimerkkeineen lisätään lähiaikoina atlaksen nettisivuille. Indeksien kuvaukset löytyvät Tiirasta:
https://www.tiira.fi/atlasohje.php
Tiirassa atlashavainnot kirjataan lisäämällä havaintoa ilmoittaessa mukaan pesimävarmuusindeksi.

Atlashavainnot tallennetaan Tiiraan muiden lintuhavaintojen tapaan. Jotta havainto on atlashavainto, siihen tulee valita pesimävarmuusindeksi. Kaikki pesimävarmuusindeksillä vuosina 2022-2025 varustetut havainnot tulevat mukaan lintuatlakseen. Tarkemmin kirjaamisesta:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

Atlashavaintoja voi tehdä täyttä häkää nyt: pöllöt ovat äänessä, tikat rummuttavat, korpit ja muut varislinnut kantavat risuja pesään, käpylinnuilla on jo pesiä…
Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa! Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Tulospalvelun aukeamisesta tiedotetaan erikseen. Atlakseen liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä joko oman yhdistyksesi atlasvastaavaan tai valtakunnallisiin atlaskoordinaattoreihin (lintuatlas@luomus.fi).

Lisätietoja lintuatlasksesta löytyy täältä:
www.birdlife.fi/lintuatlas
www.lintuatlas.fi
https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/atlas-2022-2025/

Pesimävarmuusindeksien kuvaukset:
https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/03/Pesima%CC%88varmuusindeksit_4-lintuatlas.pdf

Lintuatlaksen tulospalvelu:
https://tulokset.lintuatlas.fi/