Vuoden lintu

BirdLife Suomi valitsee lähes joka vuosi vuoden linnun. Vuoden linnut ovat yleensä vähentyneitä, harvalukuisia ja esiintymiseltään vajavaisesti tunnettuja lajeja. Vuoden linnusta kerätään havaintoja tehostetusti, ja vuoden tavoitteena voi olla esimerkiksi lajin pesimäkannan suuruuden selvittäminen.

Vuodelle 2023 ei ole valittu vuoden lintua. Yksittäisen lajin sijasta keskitytään koko maan pesimälinnuston kartoittamiseen osana neljättä lintuatlasta.